söndag 15 juni 2008

Till FRA förslagets försvar...

I helgen har det vart kongress med Socialdemokratiska studentförbundet. Det här är från kongressbloggen:

"Det finns en positiv sak angående FRA-förslaget: att politiker faktiskt VILL lyssna på människorna"
Anders Österberg ang FRA-lagen, ombud från Borås.

Uttalandet:

Den 17 juni röstar riksdagen om en lag som ger Försvarets radioanstalt, FRA, rätt att kontrollera all kabelbunden kommunikation som passerar Sveriges gränser. I praktiken innebär detta att FRA tillåts kontrollera varje enskild medborgares mailkommunikation, sms och telefonsamtal utan vare sig domstolsbeslut eller brottsmisstanke.

Utgångspunkten i ett rättssäkert samhälle är att alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Blir lagen verklighet kommer alla istället betraktas som skyldiga tills motsatsen bevisats. I första hand blir vi presumtiva brottslingar, i andra hand medborgare med rättigheter.

I en demokrati ska inte staten kunna kontrollera varifrån media får sin information. Om lagen träder i kraft kommer FRA att kunna kontrollera vem som talat med vilken journalist och vad som sagts. Käll- och meddelarskyddet hotas.

Socialdemokratiska studentförbundet anser att FRA-lagen strider mot principen om ett samhälle som sätter rättssäkerhet och yttrandefrihet i främsta rummet. Vi vill se ett Sverige där ingen ges obegränsade befogenheter att kontrollera kabelbundna kommunikation, ett Sverige utan FRA-lag.

Uttalande antaget av Socialdemokratiska studentförbundets kongress 2008

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=779625

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_1367189.svd

Inga kommentarer: