måndag 11 augusti 2008

Plastkassens varande

I Åbos underrätelser diskuterar man om plastkassens vara eller icke vara. Läs gärna reportaget här.