måndag 13 augusti 2007

Fler med utländsk bakgrund i staten

De senaste två åren har 16 procent av de nyanställda inom staten utländsk bakgrund. Orsakerna till detta förklaras med ökad personalomsättning. Arbetsgivarverkets rapport kan du läsa där.

Inga kommentarer: