tisdag 17 augusti 2010

Vräk inte barn

Motion: Tryggare kan ingen vara

I januari 2008 skrev jag en motion till Borås kommunfullmäktige om att det inte skall vräkas barn i Borås. Bakgrunden till den motionen var att hemlöshetsstatistiken gick upp. Även bland barnen.

Den motionen blev besvarad av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen hänvisade till de nationella riktlinjer som skulle komma och till att socialnämnden startat ett ”utvecklingsarbete för att nå målet”.

Stadsmissionen i Stockholm visar i en rapport att de nationella riktlinjerna inte fyller sitt syfte.

Kronofogden kunde i somras visa siffror på att antalet vräkningar i Sverige ökar. När ett barn blir hemlöst handlar det i de flesta fall om att barnet tillsammans med sin familj vräks, ofta på grund av bristande hyresbetalning. Det är egentligen rätt märkligt att barns vräks i Borås som är en oerhört rik stad. Det borde inte få ske. De flesta har det bra, varför skall inte då alla kunna ha det bra?

Borås ligger på åttonde plats över de kommuner i Sverige som vräker flest barn enligt Kronofogden och sammanställt av tidningen Hem och hyra (Borås, Jönköping och Botkyrka har vräkt 7 st barn under första halvåret 2010). Således är det fler barn som blivit vräkta år 2010 än 2008. Fler barn blir vräkta sedan socialnämnden startat sin utvecklingsstrategi mot barnhemlöshet.

Teorin om ”barnets bästa” är något som Sverige har ställt sig bakom via Barnkonventionen, men även via lagstiftning som till exempel i socialtjänstlagen. I Barnkonventionen finns även beskrivet i artikel 27 att varje stat är skyldig att hjälpa vårdnadshavare att se till att deras barn har en bra levnadsstandard. Där trycker man extra mycket på sådana saker som mat, kläder och just bostad. Hade Sverige efterlevt Barnkonventionen och den lagstiftning vi har i Sverige borde rimligtvis inga barn vara hemlösa.

Barnen är drabbas värst och är helt oskyldiga. Samhället skall kunna skydda dem. Borås behöver en modigare politik som sätter barns rätt till en jämlik startpunkt främst.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:

Det skall inte vräkas några barn i Borås

Anders Österberg (s)

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra idé!

Men det förutsätter att barnen tas ifrån föräldrarna. Ett samhälle utan eget ansvar stupar rakt utför.