måndag 23 augusti 2010

Borås behöver fler tankställen


Vi socialdemokrater i miljönämnden tycker det är bra att Borås har en hälsosam och miljövänlig profil. Denna vill vi gärna utveckla. Vi vill utveckla Borås som cykelstad och är positiva till ökad cyklism. Vi vill att kommunstyrelsen som ett led i denna utveckling tar fram förslag på tankställen - för cyklar. Dessa tankställen bör ligga på olika platser i kommunen. Vi visar också genom den här reformen en glad attityd till miljövänliga idéer och uppmuntrar cyklismen.

På ett tankställe kan du enkelt pumpa dina cykeldäck, det är bra ifall det finns tankmöjligheter för nyare och äldre årsmodeller.

Därför föreslår vi miljönämnden skicka skrivelsen till kommunstyrelsen. Annars får vi skicka ett eget brev.

Anders Österberg

2 kommentarer:

Anonym sa...

Separera cykelbanorna från gångbanorna också. De centrala kombinerade gång- och cykelbanorna är i praktiken rena gångbanor. De är nästan oframkomliga för cyklister på grund av mängden huvudlösa och ouppmärksamma fotgängare. Titta gärna på Köpenhamns lösningar.

Avlägsna också omedelbart de vansinnigt placerade busskurer som fullständigt blockerar all cykeltrafik utmed Viskan.

Laga även hinderbanan vid namn Allégatan och tillämpa de genomfartsförbud och hastighetsregler som faktiskt råder där.

Detta är betydligt viktigare åtgärder än pumpstationer om ni vill främja cyklingen i denna gravt underutvecklade stad.

Anonym sa...

Men det är kanske inte intressant att åstadkomma faktiska förbättringar. Prestationslösa symbolfrågor som pumpstationer och cyklisträknare passar månne bättre. Men inte förbättrar de den horribla situationen för cyklister i Borås.