tisdag 17 augusti 2010

Bygg spontanidrottsplats på Tullen

Motion: Spontanidrottsplats på Tullen

Vi vill ge unga och vuxna en plats där de kan träffas och utöva fria aktiviteter på Tullen. En plats som stimulerar till aktivitet och social samvaro utan krav, skulle kunna bli ett bra bidrag till välfärden, tryggheten och trivseln på Tullen. Därför tycker vi att det skall anläggas en spontanidrottsplats på Tullen.

För oss ser vi det som positivt med en aktiv och upplevelserik fritid påverkar människors hälsa och skapar förutsättningar för hög livskvalitet, det är också ett vikigt led i folkhälsoarbetet.

Det finns inga formella bestämmelser som säger hur en spontanidrottsplats ska utformas. Den kan variera både i storlek och innehåll beroende på målgruppen, intressen, lokala förutsättningar och resurser. Följande krav är dock önskvärda; den ska vara öppen för alla oavsett ålder, den ska stimulera till aktivitet och social samvaro och den ska vara öppen för spontan verksamhet dygnet runt.

Kommunfullmäktige föreslås att besluta
Tullen får en spontanidrottsplats

Ulf Olsson (s)
Ninni Dyberg (s)
Anders Österberg (s)

Inga kommentarer: