tisdag 13 juli 2010

Livsmedelskontroll

Det är ganska obehagligt att bli matförgiftad. Därför finns det för alla som tycker om att äta mat nån gång ibland livsmedelskontreoller. Livsmedelsverket har nu kommit med sin sammanställning om hur kommunerna inspekterar och åtgärdar ställen som har med livsmedel att göra.

Variationerna är fortfarande stora när det gäller hur livsmedelskontrollen sköts i olika delar av landet. Ett exempel är stora skillnader när det gäller hur myndigheterna, i Borås fall miljönämnden, använder sig av sanktioner när de upptäcker brister hos ett livsmedelsföretag. Precis som tidigare år saknas det kontrollpersonal inom livsmedelskontrollen.

Läsmer hos Livsmedelsverket

Jag har bett att få ett förtydligande utifrån rapporten hur Borås står sig i förhållande till andra kommuner. Det känns bra att miljönämnden lyfter fram livsmedelsfrågorna.

Inga kommentarer: