torsdag 15 juli 2010

Allemansrätten är grunden för friluftslivet

Vid en första anblick av regeringens proposition om friluftslivet så ser det hyfsat bra ut. Kommer senare att granska den nogrannare. Borås arbetarekommun har tidigare yttrat sig om regerignens proposition kring strandskyddet.

Grunddragen i proppen ser ut såhär:

När det gäller allemansrätten är det särskilt viktigt att underlätta tillgängligheten för människor med särskilda behov. Det är ett ansvar för stat, kommuner och friluftsorganisationer. Allemansrätten är central och Naturvårdsverket kommer att få ett förtydligat ansvar att värna och främja allemansrätten genom vägledning, kunskapsspridning, samordning och samverkan med andra myndigheter och föreningslivet.

I regeringens propositionen föreslås vidare att den ideella organisationen Svenskt Friluftsliv får fördela statens anslag till friluftsorganisationerna. Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation med 22 medlemsorganisationer och två miljoner medlemmar. Förslaget stärker friluftsorganisationernas ställning och organisationen har den sakkunskap som krävs för att sköta arbetet.

Inga kommentarer: