söndag 30 november 2008

Karl XII


Idag är det på dagen 290 år sedan Karl XII stupade i Norge. Nu när v satt och åt söndagslunch diskuterade vi de umbäranden som soldaterna i Armfeldts kår fick utstå under sin reträtt hem till Sverige. Kallt, kallt.

Dagens boktips: von Heidenstams Karolinerna

Inga kommentarer: