måndag 17 november 2008

Motion till Partikongressen 2009 nr 2

En sammanhållen skola ger kunskap, lärande och utveckling – för alla


Dagens socialdemokratiska skoldebatt präglas av en stor otydlighet. Kanske vilsenhet. Vad vill vi med skolan?
Skall vi gradvis anpassa oss till den kunskapssyn som högeralliansen står för med tidigare betyg, fler nationella prov, mer av statisk gammaldags kunskapssyn, mer krav, disciplin och kontroller.

Eller vill vi stå upp och bilda opinion för en demokrati – och kunskapssyn som ger våra barn och ungdomar möjlighet att utvecklas till självständigt tänkande vuxna. Med goda kunskaper och ett gott självförtroende.
En bra skola för alla barn förutsätter tillräckliga ekonomiska resurser till skolan. Vi måste ge de förutsättningar som krävs för att alla barn skall få samma möjligheter till kunskap, lärande och personlig utveckling. Då krävs mindre undervisningsgrupper där alla barn blir sedda. Då krävs ständig fortbildning av personalen. Då krävs tillräcklig tid för att anpassa undervisningen till varje barns speciella behov.

Den negativa utveckling som många socialdemokrater om och om igen har varnat för, allt sedan den borgerliga regeringen införde de skattefinansierade privata friskolorna, blir för varje dag allt tydligare.
Vi har fått en allt mer segregerad skola där de barn som har aktiva, välutbildade eller förmögna föräldrar väljer bort den kommunala skolan.
På det viset har vi återfått ett skolsystem som har sin grund i den urgamla uppdelningen i folkskola, realskola och läroverk

Socialdemokraternas rådslagsmaterial om skolan inleds så här:
”Skolan är för oss en språngbräda för det jämlika samhället. Genom att ge alla barn och ungdomar samma möjlighet till kunskap, lärande och utveckling så skapar vi förutsättningar för fler att förverkliga sina livsdrömmar.
En skola för alla ger mest till dem som har de tuffaste förutsättningar”
Senare läser vi följande: ” Rätten att välja skola både mellan olika kommunala skolor och mellan en allt större andel friskolor tenderar att öka segregationen”
”samtidigt är friskolorna här för att stanna”

Vackra ord om ett jämlikt samhälle. Men utan handling blir orden tomma. Det ger inte barnen samma möjligheter till kunskap, lärande och utveckling.

De privata friskolorna har idag blivit en böld som tar resurser från de barn som behöver mest. De med de tuffaste förutsättningar.
Vi finansierar med skattemedel olika religiösa samfunds påverkan på barn. Vi stöder med skattemedel utbildningskoncerners mångmiljonsvinster. Vi accepterar att investmentbolag har inflytande över våra barns lärande och utveckling.
Vi har ett av världens generösaste privatskolesystem. I England vill Torypartiet införa det svenska friskolesystemet, med ett undantag. Man säger nej till vinstdrivande skolor. Vad säger vi socialdemokrater ? Jo ! ” Friskolor har kommit för att stanna.”
På kultursidan i Expressen ( Nils Schwartz 23 nov. -07) beskrivs de fristående skolorna med följande ord:” Statusen höjs definitivt inte av att vinstdrivna friskolor anställer obehöriga lärare. Konkurrensen från friskolorna har knappast förbättrat undervisningskvaliteten, den har bara förbättrat medelklassens möjligheter att sätta sina barn i skolor där de slipper att störas av de stökigaste barnen och försämrat för de fattiga kommunala skolorna att över huvud taget komma till rätta med problemet. Under slagordet valfrihet är friskolereformen sannolikt den politiska åtgärd på senare år som starkast har cementerat klasskillnaderna och ökat segregationen”

Det är med sorg i hjärtat vi konstaterar att denna ojämlika, segregerande och ekonomiskt förödande skolpolitik har fått växa fram under ett socialdemokratiskt regeringsinnehav. Nu läggs till detta en anpassning till den skolpolitik som den borgerliga drivna myten om ”flumskolan” innebär. En anpassning till högerregeringens mål att skapa lydiga, disciplinerade barn.
En väg som leder ifrån en ifrågasättande, lärande och utvecklande pedagogik.

Vi vill ha en socialdemokratisk skolpolitik som kännetecknas av rättvisa, solidaritet och jämlikhet. En skolpolitik som vågar återvända till den sammanhållna skolan för alla barn.
Där skolan ses som ett gemensamt ansvar för alla medborgare. En skola där barn från olika sociala och ekonomiska miljöer möts är viktig. Det är kittet som håller ihop vårt samhälle. Till den skolan behövs engagerade föräldrar, personal, kyrkor och organisationer som tar ansvar och deltar i det gemensamma skoluppdraget.

Om vill ge våra barn en skola som präglas av demokrati och jämlikhet krävs aktiva socialdemokrater som bildar opinion och tar strid för den gemensamma skolan. Om inte vi socialdemokrater vågar, kan, vill ta striden för en bra sammanhållen skola för alla barn, vem skall då göra det ?

Vi föreslår partikongressen besluta

att ge partistyrelsen i uppdrag att fram till valet 2010 ta fram ett skolpolitiskt program som utgår från ovanstående och återinför den sammanhållna gemensamma skolan för alla barn.


Borås i November 2008

Solveig Kjörnsberg
Anders Österberg

4 kommentarer:

Mona Nasser Aldin sa...

Det Libanesiska skolsystemet ar en exakt kopia av vad hogeralliansen vill att skolsystemet ska vara i Sverige, dvs "statisk gammaldags kunskapssyn, mer krav, disciplin och kontroller". Resultatet ar overdrivet stressade barn som redan i lagstadie/mellanstadie niva pluggar fredag/lordag/sondag for att hinna ifatt och inte halka efter. Helgen ar inte till for frisk luft och lek i den aldern, utan for att plugga plugga och plugga. Ryggsackorna ar (ingen overdrift alls) 10 kg tunga och eleverna graderas som "forsta basta elev", "nast bast", "tredje bast" osv i slutet av varje termin.

Skit helt enkelt.

Mona Nasser Aldin sa...

Varfor ar det bara jag som kommenterar ...... Anders, du borde kanske skriva nagot om integration o dyl sa kanske en massa SD blir arga och lamnar anonyma inlagg med stavfel och grammatiska fel.

Johan sa...

det första stycket om betyg etc är riktigt bra, hoppas partikongressen knäpper Mona Sahlin på näsan och röstar igenom det! lycka till.

Långa Skuggan sa...

Bra rutet, Anders och Solveig!