måndag 26 maj 2008

Miljönämnden har haft möte...

...och idag så togs vårt initiativärende upp om "Stök och bök i Borås". Det handlar om bullerstörningar. WHO har kommit med en rapport om buller och Boverket i Sverige har antagit nya riktlinjer gällade buillersötrningar.

Både WHO och Boverket säger att mellan 20-25 av befolkningen lider av bullerstörningar. Det stämmer med miljökontorets siffror för Borås som säger att omkring 20 000 borsare lider av buller.

Till 2010 skall bullerstörda människor minskas till 10 000, det vill säga en halvering jämfört med idag. Det är ett högt mål och vi i nämnden skall gå vidare i att utkräva ansvar från gatukontoret som ansvarar för att detta blir genomfört.

Annars föreslog vi kommunfullmäktige att bifalla två motioner:

1. Vatten så klart - att Borås stad skall ha en översiktsplan för vatten
2. Energiskog - en motion om att vi skall odla energiskog, typ.

Inga kommentarer: