söndag 25 maj 2008

Kongressen avslutad!

I helgen var det ABN kongress. ABN står för Arbetarörelsens Barnorganisationer i Norden. Jag var representant från Unga Örnar Sverige. Detta eftersom jag sitter med i Unga Örnars förbundsstyrelse. Kongressen påbörjades i fredags och avslutades idag. Vi var i Helsingör, Danmark.

De viktigaste besluten som vi tog var att ABN:s organisationer (dvs UÖ i Sverige och övriga Norden) skall arbeta för:

* Ökad jämlikhet för barn - den växande sociala fattigdomen i Norden måste brytas

* Vi debatterade barnens rättiheter till deltagande. Vikten av att barns åsikter måste vägas in i beslut som rör dem.

* Vi tog ett program för hur vi skall arbeta för barns hälsa

Vi antog även två uttalanden under kongressen ett om barnombudsman och ett om barnahus. Barnahus kommer (tror jag) från Norge. Det handlar om barns rättigheter. Vid övergrepp så skall vården komma till barnen istället för att barnen skall åka runt mellan olika institutioner.

Sen så har jag lärt mig att sjunga Bella Ciao på danska. En upplevelse i sig.

Inga kommentarer: