fredag 11 januari 2008

Kulturskymning

Den första kulturpolitiska åtgärd som moderaterna och deras stödpartier i riksdagen gjorde var att återinföra inträdet på de statliga museerna. Nu har kvittot på deras s. k. kulturpolitik kommit.

Siffrorna över antalet museibesök visar en ordentlig minskning för 2007 jämfört med 2006: minus 25 procent för de så kallade världskulturmuseerna och minus 55 procent för Livrustkammaren. Man får förmoda att den moderate kulturministern är nöjd; effekten av regeringens beslut att införa entréavgifter är uppenbar.

Regeringens egen propagandatidning Dagens Nyheter, DN, tar nu till orda och skriver att återinförandet av entréavgifterna är en ”snålhetens triumf” och att ”Om det går att finna en linje i alliansregeringens kulturpolitik så här långt är den tunn … Det som oroar är inte förändringen i sig utan den lösa grund på vilken en ny politik byggs. Ett enkelt företagsekonomiskt synsätt duger inte, lika litet som dumsnålhet.” Det är alltså DN som skriver detta i sin huvudledare 5 januari 2008, inte Aftonbladet.
Regeringen har som uppdrag att handha vårt kulturarv, vilket också betyder att man ska se till att sprida det så mycket som möjligt till de uppväxande generationerna. Kulturen kan inte helt överleva på marknadens villkor utan behöver stöd om vi inte ska behöva bli ett helt kulturutarmat folk. Om folk inte har råd att besöka de stora och viktiga museerna så kommer givetvis dessa dyrgripar ändå att förvaras av staten – till ingen nytta. Då har moderaterna svikit sitt uppdrag med att handha vårt kulturarv. Om moderaterna nu vill slösa bort kulturarvet bakom lykta dörrar är väl i så fall bättre att sälja ut alla historiska, konst- och kulturföremål på Tradera och hyra ut lokalerna?

För ett tag sedan uppmanade kulturministerns man Ulf Adelsohn, f.d. partiledare för moderaterna, till en bojkott av oberoende moderata Svenska Dagbladet. Detta gjorde han eftersom han ansåg att SVD skildrade högerpakten alldeles för kritiskt. Nu när även regeringsorganet DN vaknat och kritiserar regeringen, undrar jag vilka mer tidningar som skall bojkottas förutom SVD. Nu borde också DN självklart också räknas dit. Kan kanske någon av de moderata riksdagsledamöterna Sjösten eller Ericson be Adelsohn skriva en lista? Eller kanske kan ni skriva någonting om vad moderat kulturpolitik innebär? Det senare skulle antagligen bli en mycket kort text jämfört med längden över bojkottade tidningar. Men motbevisa mig gärna …

Inga kommentarer: