lördag 12 januari 2008

Klimatplan i Borås

Det verkar uppenbarligen som om kommunstyrelsen ställer sig positiv till motionen om att införa en klimatplane i Borås. Det var roligt. Såhär ser motionen ut:

Det finns inget rödare än det gröna folkhemmet!

I Borås bidrar vi till klimatförändringarna samtidigt som klimatförändringarna som pågår påverkar oss. Samtidigt som samhället börjar inse klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser så fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. Rent praktiskt märker vi det i form av nya väderrekord och naturkatastrofer.

En klimatplan är en plan för hur man kan bidra till att minska de pågående klimatförändringarna med det långsiktiga målet att göra Borås till en klimatneutral kommun.

Jorden håller inte på att dö, den blir mördad.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:

• Klimatplanen föreslår åtgärder på hur vi ska anpassa oss till klimatförändringar
• Borås ska successivt minska sin påverkan på klimatet
• Visionen är att näringsliv och organisationer verkar utan klimatpåverkande utsläpp.
• Borås ska bli klimatneutral, kommunstyrelsen får i uppdrag att sätta ett datum då målet skall vara uppnått.

Anders Österberg (s)

1 kommentar:

Rikard sa...

Mitt förslag är att vi börjar köra alla bilar på lokala producerade etanol, dvs vi odlar upp all åkermark kring stan med raps och sen bygger vi etanol pumpar på alla besinmackar.


Vidare tar vi så mycket kraft som möjligt från viskan.