måndag 14 mars 2011

Jobbansökan till moderata BT

Jag delar Borås Tidnings moderata ledarsidas uppfattning om att valfrihet är viktigt. Därför, i valfrihetens namn, söker jag jobbet som vikarierande ledarskribent på BT i sommar. Det är viktigt för boråsarnas att själva kunna få välja vilken färg de läser på ledarsidan. Idag har de bara ofriheten att välja att läsa mellan en blå och en blå ledarsida. Så därför skall denna ansökan läsas i frihetens tecken. Därmed har vi klarat av det första kravet som ställdes i jobbannonsen kring att dela uppfattning med ledarsidan. Eller som en annan välbekant skribent formulerar det:

Alla svar står inte att finna i den moderata plattformen. Allt är dessutom inte sådant som politiken bör reglera fram.” – Katarina Larsson, BT, 2010-01-28.

Då är frågan, har ledarredaktionen modet och vågar stå sig fria från särintressen? Vad innebär det att ha en moderat livsåskådning? Betyder det att andra åsikter än den moderata kan släppas fram under ett par sommarmånader? Kanske i juli, då är ändå många av boråsarna bortresta och slipper drabbas av alltför röda åsikter?

”Ni har makten, jag har ordet, jag har ordet i min makt”, sade August Strindberg. Makten över tanken ligger i orden, och makten över orden borde ligga fördelat för folket. I alla fall under några sommarmånader. Nu vet vi att världen är i ett skriande behov av socialdemokratiska berättelser igen.

Under valet råkade de två stora partierna hamna på hångelavstånd från varandra. Detta var något socialdemokratin inte kunde hantera. Därför är det viktigt med en socialistisk röst som visar på skillnaderna mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Så att vi slipper få dem att framstå som ett gammalt par, vilka bråkar över skidbacken på osten.

För att kunna jobba på ledarsidan så står det i annonsen att erfarenhet av skrivande är meriterande. Jag har något bättre än alla de andra sökande. Det inkluderar en massa motioner till kommunfullmäktige i Borås (och jag är insatt i politik, vilket var ännu ett krav), flera skrivna program till SSU:s kongresser (vilket gett mig insyn i rikspolitik), tal på olika tillställningar (vilket gett kontakter över hela riket), föredrag i olika länder (vilket kan bidra med perspektiv) med mera så har jag hela näringskedjan i skrivprocessen. Jag har jobbat på ett tryckeri också. Jag har med andra ord vart med texterna från tanke till produkt. Självklart finns det referenspersoner som ni kan kontakta, både från tryckeribranschen som riksdagsledamöter och sånt där.

Jag föreslår att vi diskuterar den här ansökan över en lunch. Där vi även kan analysera läget i det statsbärande partiet.

Med vänlig hälsning
/Anders Österberg

Inga kommentarer: