söndag 28 mars 2010

Partidistriktets kongress

Under lördagen höll partidistriktet sin kongress. Det var en välbesökt föreställning över 250 representanter från partiet, LO och övriga grenar av rörelsen samlades. Vi fattade bland annat beslut om att verka för en ändring av den nya strandskyddslagen. Vi vill att besluten skall ligga på länsstyrelsen.

Phia Andersson blev omvald till distriktsordförande. Hon är tillbaka i riksdagen från och med april efter en kortare tids sjukfrånvaro. Den här distriktsårskonferensen vädrade morgonluft och det var ett kampvilligt parti som satt och debatterade framtidsfrågor under lördagen.

Inga kommentarer: