tisdag 30 mars 2010

Olja, olja i Borås där...

Under helgen har ett utsläpp av eldningsolja skett från en värmecentral vid
Lasarettet som tillhör Borås Energi & Miljö AB. Räddningstjänsten larmades
på söndag eftermiddag och under natten till måndag vidtogs åtgärder för att
samla upp och omhänderta oljan.

En del av oljan har via spillvattennätet nått Gässlösa avloppsreningsverk
och slagit ut reningsanläggningen. Orenat avloppsvatten rinner därmed ut i
Viskan.

Händelsen är anmäld till Polisens avdelning för miljöbrott. De har startat
en utredning och planerar att komma till Borås på onsdag.

Miljökontoret håller kontakt med Borås Energi & Miljö AB, Gatukontoret,
Viskans vattenråd m.fl. för att samla in, bedöma och vidarebeforda
information till berörda parter.

Borås Energi & Miljö AB utreder vad som har hänt och vilka åtgärder som ska
vidtas. En skriftlig rapport kommer att lämnas till Miljökontoret så snart
som möjligt.

Gatukontoret genomför utökade provtagningar i samråd med Miljökontoret och
kommer så snart som möjligt försöka få igång den biologiska reningen igen.

Viskans vattenråd har uppmanats att genomföra utökade provtagningar i
Viskan och kontaktar den konsult som utför deras provtagningar. Borås
Energi & Miljö AB har erbjudit sig att stå för de kostnader som den utökade
provtagningen medför.

1 kommentar:

Bertil Johansson på storboholmen sa...

Landsbygden avfolkas

Regeringen gjorde ett hopp för att vända trenden om att det skulle bli lättare att få bygga vid stränder i glesbygden. Den nya strandskyddslagen har funnits i tre år. Men mycket lite har ändrats längs de svenska stränderna. När kommunerna ger dispens från strandskyddet säger tjänstemännen från länsstyrelsen nästan alltid nej. Det är därför som landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inte har kunnat genomföras som det var tänkt i från början. Lagen bör ändras så att inte länsstyrelsen får någon överprövningsrätt.