tisdag 23 mars 2010

LIS, Landsbygdsutveckling i strandnära områden

Sedan sommaren förra året gäller en ny strandskyddslag. I kommunfullmäktige beslutade majoriteten att besluten om tillsyn och dispens ska ligga på kommunstyrelsen. Detta emot Socialdemokraternas alternativa förslag som ville att besluten skulle ligga på miljönämnden.

I nästa steg kommer ett förslag i samband med den nya strandskyddslagen och det är landsbygdsutveckling i strandnära områden. I förslaget som skickats ut har jag följande synpunkter/kommentarer:


1. Argumentationen i förslaget är något märklig. Dels vill man använda sig av LIS i områden som har ett lätt avslappnat förhållande till befolkningstillväxt exempelvis Äspered och Dannike. Där för man fram argument för att bygga. Samtidigt argumenteras det att ex Bosnäs borde bli ett LIS område eftersom trycket är så pass stort (även sjömarken, sandared). Argumentationen kan inte stå på båda dessa ben. Lagen är framtagen för landsbygsutveckling, frågan är då om de sistnämnda inte ligger för nära Borås och i en stad kan det inte handla om landsbygdsutveckling.

2. I den nya lagstiftningen läggs det till ytterligare ett skäl för att få bygga strandnära. Annars ingår lagens ramverk i LIS och strandskyddets syften gäller. Precis som tidigare. En fördel med den nya lagen är att det betonas fri passage.

3. Ur naturvärdessynpunkt är det sjön Uppsalen som är LIS:at, det borde den inte vara om man ser dessa värden som viktigast. Annars så haltar argumentationen kring denna sjö något, just av nämnd anledning. Är området till för att utveckla Viared eller vad är syftet med att LIS:a området kring just den sjön? I det här fallet borde naturvärdena väga över i vågskålen.

4. Morgan Hj nämnde att vi har ett stort antal sjöar i Borås senaste KF, MEN, det är bara 59 sjöar som är större än 10 HA, 10 av dessa är utsedda som LIS-områden.

Inga kommentarer: