lördag 20 september 2008

Motion till kommunfullmäktige

Klimatkrisen är vår tids ödesfråga, vår största politiska utmaning. En utmaning som bara politiken kan ta sig an. Marknaden klarar inte att göra omsvängningar så snabbt. ”Marknaden är en utmärkt tjänare, men värdelös herre” brukar vi säga. Därför behövs politiken. Vi behöver investera i framtiden. Det innebär att vi behöver en grön omställning av Borås. Vi behöver den inte senare, inte i morgon utan just nu. Inom få områden är det väl så uppenbart som när det gäller miljön att varje litet beslut spelar roll.

De allra flesta vill hjälpa till. Kan man dra sitt strå till stacken genom att sopsortera eller köpa lågenergilampor så gör man det. Det är för sådant vi ska använda politiken. Se till att människor får fler redskap för att kunna delta i miljöarbetet. Om man bor i egen lägenhet bör man få tillgång till en individuell mätare för att se hur mycket vatten och energi man gör av med.

Så kan vi göra skillnad – var och en, och alla tillsammans.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:
I våra kommunala hyreslägenheter bör man få tillgång till en individuell mätare så att man alltid kan se hur mycket vatten och energi man gör av med.

Inga kommentarer: