onsdag 24 september 2008

Det granskande perspektivet

Hur kommer förslaget kring "EU allmnnyttan och hyrorna" att slå mot Borås? Remisstiden är ute och du kan lite längre ner i arkivet se vad SSU Södra Älvsborg svarade på remissen. Dock har det inte gjorts något granskande reportage, i någon media i Sjuhärad, om hur förslaget gynnar/missgynnar de boende i bygden.

Clara Lindblom, förbundsstyrelseledamot i Ung Vänster skriver:
I Metro Skåne kunde man i veckan läsa om Britt Bengtsson som bor tillsammans med sin 14-åriga dotter i Ribersborg i Malmös innerstad - som är en av dem som skulle drabbas mycket hårt om regeringens utredning går igenom. Liksom många andra låginkomsttagare som bor i attraktiva områden har hon och hennes dotter mycket små ekonomiska marginaler. Hon berättar att hyran redan ligger lite över gränsen för vad hon klarar av, och skulle den gå upp till 7000 kronor i månaden skulle halva hennes lön gå bara till hyran.

Ta fram spaden och börja gräv.

Inga kommentarer: