tisdag 22 april 2008

Högmod går före fall

Idag har det varit miljönämnd. Idag inkom det en reservation till miljökontoret. Det gäller synen på naturvärden. Ärendet som behandlades var ett yttrande över bygglov. Den politiska majoriteten ville ändra i beslutsförslaget. Vi ansåg att deras ändringar var lite vaga och kunde därför innebära att naturvärderna blev försvagade. Vi föreslog därför en skärpning av deras förslag, detta var något som de inte kunde acceptera. De ville helt enkelt ha en votering och rösta genom sitt förslag.

Dock var det som så att ordföranden i nämnden hade blivit välsignad (ordföranden representerar det lutherska partiet Vägvalet) med en influensa och kunde därför inte närvara. Då fick jag axla ordföranderollen. Därför gjorde jag mitt yttersta för att få till denna kompromiss. Kompromissen skulle även inneburit att svenskan i förslaget blev bättre (det var något som den borgerliga majoriteten också ansåg felaktigt). Därmed drog vi tillbaka vårt kompromissförslag och yrkade bifall till kontorets förslag.

När vi väl gick till omröstning efter en stunds debatt, så röstade de borgerliga nej till kontorets förslag och Socialdemokraterna röstade ja till kontorets förslag. Miljöpartiet avstod från att rösta och valde att inte ta ställning.

Det innebar att (vice) ordförandens röst blev avgörande och därmed vann kontorets förslag. Till de borgerliga ledamöternas stora förvåning. Det var dumt av dem att inte gå med på kompromiss, då de kunde fått genom 75% av sitt förslag. Högmod går före fall...

2 kommentarer:

FredrichL sa...

Tja, det är att ha koll på det mötestekniska, annars är man rökt.

Heiti Ernits sa...

Att avstå från att rösta är också att ta ställning ;)