fredag 29 februari 2008

Låt bli att vräka barn!

Under årets fem första veckor vräktes 66 barn från sina hem. Det är första gången som Kronofogdemyndigheten undersökt hur många barn som blivit vräkta. Tidigare har det bara gått att spekulera i hur många barn som vräkts. Kronofogdemyndigheten räknar med att cirka 1000-1500 barn vräks från sina hem i Sverige varje år. Det sker i alla slags kommuner. Detta trots att det inte borde ske eftersom lagstiftningen i teorin förhindrar detta, praktiken är dock en annan sak.

Det är svårt att i hjärtat förstå den inre process i vad som händer när en familj får besked att de blivit vräkta, kanske på grund av en obetald hyra vilket är den vanligaste orsaken. Så var fallet i Uppsala där en ensamstående mor med sina fem barn vräktes. Deras hyresskuld var 3 089 kronor. I Uppsala borde det inte gå att vräka barn. I teorin. Praktiken visade en annan sak. Det är svårt att tänka sig den förtvivlan då denna familj och alla andra familjer som blivit drabbade tvingas packa ihop så mycket som möjligt ifrån deras tidigare hem. Det står flyttkartonger, hastigt nedpackade kläder, fotoalbum, babyalbum och andra minnen.

De barn som vräks lever oftast tillsammans med sin ensamstående mamma. För barnen innebär vräkningen ofta att de skiljs från sina föräldrar, skolan, förskolan och kompisar. Det händer också att när vräkningen sker flyttas barnet automatiskt över till den andra föräldern, utan att pröva det mot barnets bästa. Det är inte acceptabelt.

Barnkonventionen framhäver att varje land ska uppfylla barns rättigheter till det yttersta av sina resurser (artikel 27). Därför ställer vi högre krav på ett välfärdsland som Sverige än andra länder som inte har det lika gott ekonomiskt ställt.

Vi kräver att det blir en förbättring avseende barnens situation. Idag finns det en kvarts miljon barn som lever under relativ fattigdom. Barn till föräldrar med utländsk bakgrund och ensamstående är överrepresenterade i statistiken. En del av dem riskerar att hamna i en situation där de hotas av vräkning. Samverkan mellan socialtjänst, hyresvärd och kronofogdemyndigheten måste bli bättre. Samtidigt bör man överväga en ändring i socialtjänstlagen så att rätten till bostad för barn skall innefatta rätten till en fast bostad.

Utomhusklimatet tycks bli mildare dock tycks samhällsklimatet bli kallare. Låt oss se till att försöka ändra på båda dessa företeelser.

Anders Österberg

Förbundsstyrelseledamot Unga Örnar

4 kommentarer:

Anne-Marie Ekström sa...

Anders. Jag håller med dig. Barn ska inte vräkas. Fp hade en motion i riksdagen där vi framförde (jag var själv en av undertecknarna) att man måste förebygga. Kanske till och med så att socialtjänsten fick betala in hyra direkt. Men av gammal vana och med hänvisning till att det fanns utredningar på gång avslog dina partikamrater förslaget.

Pravda daily sa...

ungefär som dina partikamrater avslog min motion om det i Borås kommunfullmäktige...

Anne-Marie Ekström sa...

För det första avslogs inte din motion. Den besvarades.Jag tror ingen i fullmäktige tycker att det är ok att barn ska vräkas. Men mycket styrs av lagstiftning. Det vi ville i vår riksdagsmotion däremot var att man skulle se över lagstiftningen. Och den motionen avslogs.

Pravda daily sa...

I fallet med min motion så ville man just inte bifalla den punkten om att vräka barn. I övrigt sympatiserade man med min motion.