söndag 17 februari 2008

Lite om de där privata friskolorna

Många friskolor ute landet saknar bibliotek. I Borås saknar också de flesta friskolor bibliotek. Ja i stort sett alla utom en friskola (vilken i stort sett har en bokhylla). Genom att många friskolor utnyttjar biblioteken och länsar dess hyllor med böcker så får friskolorna ännu en förmån betald av skattebetalarna.

Vilka konsekvenser har friskolorna fått för Borås och det svenska samhället? Den frågan blir mer och mer aktuell. Eller som Johannes Forssberg, Expressen, skriver (Björklunds flumskola) "Skolan har betydligt större problem än de symbolfrågor som dominerar den skolpolitiska debatten.
Den socialdemokratiska ”flumskola” Björklund krigar mot är verklig och problematisk.
Men han talar sällan om den flumskola vars
grund faktiskt lagts genom borgerliga reformer – skolpengen, det fria gymnasievalet och friskolereformen.

"

Eller som Expressens ledarsida skriver idag:
Så här i efterhand
har också valfrihetens paradgren, skolpengen, visat sig medföra nästan lika många problem som glädjeämnen.
Konkurrensen mellan skolor leder, som studier från skolverket visar, till att skolorna anstränger sig mer. Men den leder också till att enorma summor som kunde ha lagts på skolböcker läggs på marknadsföring.
"

En nordisk jämförelse. Det sägs ibland i debatten att svenska skolan har sämre resultat eftersom den hyser en stor andel elever med utländsk bakgrund. Nu kan vi för första gången göra en jämförelse med det tvåspråkiga landet Finland.

Finland har under de senare åren tagit in en inte oansenlig del flyktingar och invandrare.
Enligt en undersökning från Pisa så har Finland ledartröjan. Elever med utländsk bakgrund klarar sig bättre än i de flesta andra OECD länder. Såhär kommenterar Tommi Karjalainen på utvärderingscentret för utbildning vid Helsingfors universitet det hela:

- Det handlar om nivån på undervisningen och stämningen i klassen, men också undervisningens betydelse för eleverna. Skolans grundvärden är att alla skall få rätt till en bra utbildning.

I Finland har man ett sammansatt skolsystem och friskolor är i stort sett obefintliga. Vi kommer att följa upp vad friskolereformen betytt för Borås. Vi kommer att följa upp vilka kostnader som friskolorna har haft med tanke på marknadsflöringskostnader (kostnader som betalats av folket för friskolor som för kommunala skolor) som kunde gått till exempelvis material. Vi skall bevaka varöfr fristående skolor inte har bibliotek med mera. En kunskapsskola kräver en sammanhållen skola.

Over and out. Som man säger på ren svenska.

5 kommentarer:

Josh Lyman sa...

Att påstå att finland tagit emot en stor andel invandrare var väl lite väl magstarkt ändå....

Mika sa...

Enligt finska statistikcentral var det 158 599 människor i Finland som hade nåt annat modersmål än finska eller svenska (=invandrare). Det här var vid årskiftet 2006-2007 och siffran har stigit under 2007.

Det är ju ingenting jämfört med enorma siffror i Sverige men frågan var här hur invandrarbarn klarar sig i skolan. Även vi i Finland har förorter numera där majoriteten av invånare kommer från utomlands. Till exempel i Åbo är antalet utlänningar större än antalet finlandssvenskar numera. I vissa skolor är majoriteten av elever utlänningar. Men det verkar funka ändå.

Pravda daily sa...

Tråkigt att Josh Lyman inte ser skogen på grund av träden.

Påminner lite om Kekkonen...

Mikael sa...

Som rep. i kluturnämnden har jag fått ta del av omfattande undersökningar kring skolbiblotteken.

Dessvärre stämmer Anders bild. En enda fiskola i borås har biblottek. Och detta är av pinsamt litet mått.

Det är ett tydligt bevis på hur profiten får gå före folkbildningen i det blåa Borås.

Rikard sa...

Jo jag tycker ock så i likhet med dig Anders att vi ska kräva att friskolorna lägger pengar på bibliotek, dock inte att de läggs ned och förbjuds helt.

Vidare så bör du ta fram din mer mjuka pedagogik böcker som montesseri och liknande och fundera på om skolbarnen i Finland verkligen trivs särskilt bra. Många undersökningar visar att Finska skolelever vantrivs i skolan på grund av de höga krav och det auktoritära klimatet som råder där.:-)

Vidare är svenska ungdomar bra på annat än det som pisa möter, såsom engelska, datorer och att reflektera. Du börjar nästa låta som att du talar för folkpartiet, ett parti som du baktalar på denna blogg :-)