måndag 17 december 2007

Partiet

Men vad är partiet?
Sitter partiet i ett hus med telefoner,
är dess tankar hemliga, besluten okända?

Vem är partiet?

Vi är partiet!
Du och jag och ni – vi alla.
I din klädedräkt finns partiet, kamrat och i ditt
huvuds tankar.

Där jag bor är partiets hus och där man angriper dig,
där kämpar partiet.
Lämna oss inte!

Vi kan ha fel och du kan ha rätt, därför
lämna oss inte.
Gå inte utan oss den rätta vägen
ty utan oss är det en felaktig väg.
Att den korta vägen är bättre än den långa,
det förnekar ingen.

Men om någon vet den rätta vägen
och inte förmår visa oss den, vad gagnar
oss hans visdom?

Var vis hos oss.
Lämna oss inte.

Den enskilde har två ögon,
partiet har tusen ögon.
Partiet ser sju stater,
den enskilde ser en stad.

Den enskilde har sin stund,
men partiet har många stunder.

Berthold Brecht

Inga kommentarer: