fredag 7 december 2007

Dödstraffet

Idag verkställdes tre dödsstraff i Japan. Samtidigt väntas delstaten New Jersey återigen avskaffa dödstraffet. New Jersey blir första delstaten att avskaffa dödsstraffet sedan man hade infört det igen efter förra förbudet.

Det är 37 delstater i USA som har kvar dödstraffet. Hoppas att fler länder och delstater i USA följer New Jerseys exempel.

1 kommentar:

rikard sa...

Helt ett klart steg i rätt riktning att vissa stater i USA avskaffar dödsstraffet!

Visste ni t.ex. att USA nuvarande president tog ungefär 15minuter att reflektera över en dödsdom innan han verkställde den, när han var guvernör i texas.