söndag 6 juni 2010

Borås - en stad i arbete

Borås – en stad i arbete. Det har Lena Palmén och jag valt att kalla vår motion om hur vi på bästa möjliga sätt ska klara framtida rekryteringar i Borås Stad. Vi vill självklart ha hög kvalite i vården, skolan, förskolan m.m. men det gör sig själv. Så därför lägger vi denna motion.


Borås- en stad i arbete

Det råder massarbetslöshet i Sverige. Både AMS och SCB visar att arbetslösheten är på otroligt höga nivåer. SCB kom för någon vecka sedan med beskedet att arbetslösheten ligger på nästan 10 %. Hade en sådan nyhet briserat 1972, eller 1988, ja då hade samliga varningslampor blinkat och alla sirener tjutit öronbedövande. Men idag är det inte så. Vi har tyvärr vant oss vid helt andra arbetslöshetsnivåer som varande helt naturliga. Vi vill satsa mer på att skapa sysselsättning. Genom att satsa på välfärden i Borås gör vi den bästa investeringen för Borås framtid.


Det är en paradox att vi har en enorm arbetslöshet och varje person utan arbete är en förlust både för individen och för samhället. Samtidigt kommer vi inom några år stå med otroliga utmaningar att rekrytera människor till jobben. Vi står inför den största generationsväxlingen i historien. Snart har en halv miljon gått i pension. Om sex år har 850 000 personer gått i pension.


Vi behöver göra främst fyra saker i Borås:

1.Kartlägg vilken kompetens vi behöver inom tre till fem år.
2.Gör kompetensinventering för att ta reda på vad vi kan idag.
3.Rusta och utbilda oss för framtida behov.
4.Skaffa fram kompetensutvecklingsplatser för att hjälpa dem som drabbats av arbetslöshet och väcka intresse för välfärdsjobb.
Tanken är att metodiskt stärka kommunen och ge fler möjlighet – inte minst med tanke på den höga arbetslösheten – att prova på välfärdsjobb.


Härmed föreslås kommunfullmäktige att göra det enda rättfärdiga och besluta i enlighet med motionens anda.

1 kommentar:

Tom Andersson (mp) sa...

Grundtanken är mycket bra, men jag är allergisk mot motioner utan definierande att-satser...

I motionens anda beror helt på vem som tolkar den...