måndag 22 februari 2010

Vitryssland

Insamling av pengar till förmån för MSD-MH i Vitryssland En delegation från
SSU reste till Vitrysslands huvudstad Minsk för att träffa vår
systerorganisation MSD-MH. Syftet med resan var att skapa kontakter mellan
unga socialdemokrater i Sverige och Vitryssland och återupprätta SSUs en
gång så stora engagemang i landet. Under träffen i Minsk var det behovet av
den egna möteslokalen som betonades, en plats där unga socialdemokrater kan
mötas, diskutera politik och bilda sig. MSD-MH behöver sin egen Folkets
Husrörelse, de behöver finna en plats där de kan verka utan risk för
bestraffningar hängande över sig.

Därför är den hjälp de efterfrågar, för att kunna skapa en stark
motståndsrörelse, en kursgård. Tillsammans med DSU har därför SSU lovat att
samla in pengar för att MSD-MH ska kunna köpa sig en kursgård utanför
Vitrysslands gränser, då de som olaglig organisation inte får köpa eller
hyra lokaler inom landet. SSUs del av denna insamling är 120 000 SEK, här
och nu går startskottet för att ge våra vitryska kamrater sitt Folkets Hus.
Inom en snar framtid kommer ni att få insamlingsbössor utskickade till er,
se då till att stå utanför Konsum eller Folkets Hus för att möjliggöra unga
socialdemokraters önskan om att skapa ett demokratiskt och solidariskt
Vitryssland. Skriv debattartiklar, prata om förhållandet i Europas sista
diktatur med vänner och kamrater så kan vi tillsammans förändra. Insamlingen
har ett pg-konto där insamlade pengar kan sättas in, 322864-0.

1 kommentar:

Fred sa...

Det finns en diktatur i Ryssland ochså. Och den är mycket farligare än Vitryssland.

Fred från Estland