tisdag 16 februari 2010

mot miljön

På miljönämndens möte i januari bad vi miljökontoret göra en sammanställning över hur byggnadsnämnden beslutat i de bygglovsärenden som vi i miljönämnden uttalat oss om.

Som du kan läsa är detta ingen munter läsning ur miljöhänsyn. På nästan samtliga punkter har byggnadsnämnden beslutat mot miljöinressena. De har inte heller motiverat besluten trots att de skall göra detta enligt översiktsplanen, ÖP. Den enda gången de gjort en motivering är då de beslutat i enlighet med ÖP och då behövs det inte ens en motivering.

Inga kommentarer: