torsdag 23 april 2009

En röd socialdemokrati splittrade en blå kartell

I Borås styr en kartell bestående av sex partier. Dessa sex partier driver egentligen inte någon politik utan har som mål att överleva dagen och behålla makten.

Idag i miljönämnden lyckades vi splittra den blå majoriteten och därmed gick en majoritet av ledamöterna för en naturvänlig linje. Denna linje innebär att översiktsplanen följs i ett yttrande till byggnadsnämnden.

För övrigt förlorade vi en votering, vi lade fram detta förslag, vilket röstade ner av borgarna:

Vi i den röd-röda gruppen föreslår att nämnden inte skall åka på resor utanför kommunen såvida det inte har en direkt koppling till uppdraget i nämnden. Det finns självklart en gråzon och därför vill vi att prioriterade utbildningar skall upp för diskussion och prövas i nämnden.

Detta för att visa solidaritet med de områden i kommunen som tvingas skära ned. Vi anser att i dessa ekonomiska tider skall återhållsamhet gälla. Vi vill att beslutet prövas halvårsvis.


Inga kommentarer: