lördag 25 april 2009

Borgarna säger nej till miljögranskning

Hur värnar Borås om miljö- och naturvärden inom kommunen? Den frågan ville vi socialdemokrater ställa till Byggnadsnämnden. Detta vägrade den borgerliga majoriteten i miljönämnden att gå med på. Som vanligt utan någon intellektuell motivering.

Varför är det då viktigt? Jo för i ett fåtal fall har en enig miljönämnd haft ambitionen att spara vissa områden med höga naturvärden från byggnation. Vi vill veta hur Byggnadsnämnden gjort i sina beslut och där de kört över miljö- och naturvärdena vill vi veta hur de motiverat detta. Eftersom då man bygger på "fredad" mark i översiktsplanen måste detta motiveras. Vi vill veta hur byggnadsnämnden motiverat detta.

Nu när borgerligheten vägrar granska och utvärdera miljö- och naturpolitiken i Borås tar vi socialdemokrater ett eget initiativ till en uppföljning. Resultatet kommer att presenteras senare.

Inga kommentarer: