söndag 22 februari 2009

SSU Södra Älvsborgs årskonferens

Henrik Yrlid är vald till ny ordförande i SSU Södra Älvsborg. Valet var enhälligt och fastlår linjen"utveckling utan förändring". Yrlid har tidigare suttit i distriktsstyrelsen men har under det senaste året tjänstgjort i armén.

Distriktsårskonferensen nominerade även Mattias Vepsä till förbundssekreterare. Under helgen var framtidstron stor och vi lade bakom oss ett framgångsrikt verksamhetsår.

Inga kommentarer: