lördag 1 mars 2008

Arbetarekommun har haft årsmöte

Socialdemokraterna i Borås har haft årsmöte. Både Tage Erlander och Hjalmar Branting medaljer delades ut och mellan 250-300 personer deltog. Yvonne Persson återvaldes för en tvåårsperiod som ordförande. Valet var enhälligt och stämningen god. I övrigt om styrelsen kan man säga att Catarina Eng valdes in som facklig ledare, hon är idag ombudsman för LO Borås-Bollebygd. Carina Brandow valdes till internationell ledare. Carina Brandow blev också ordförande för Borås S-studenter idag.

Själv så avgick jag ur styrelsen ur Borås S-studenter. I den styrelsen har jag suttit sen vi grundade föreningen. Nu tar andra generationens ledare över där. Det känns tryggt.

Jag avgick också ur arbetarekommuns styrelse. Detta eftersom jag råkade bli vald till ordförande för SSU Södra Älvsborg.

Så ser det här årets rockad ut.

I SSU så håller vi just nu på med en jämställdhetsinventering av partiet. Det resultat som vi tills nu fått fram är ingen roande läsning. Men mer om det vid ett senare tillfälle.

Inga kommentarer: